Kancelaria adwokacka we Wrocławiu i Nysie

Indywidualne podejście do klienta i elastyczny dobór formy współpracy

O kancelarii

W 2018 roku ukończyłam studia magisterskie na wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które zwieńczyłam pracą magisterską pt. „Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego w polskim procesie karnym”.

 

Doświadczenie zawodowe potrzebne do wykonywania zawodu adwokata zdobywałam już w trakcie studiów, pracując we Wrocławskich kancelariach.

 

W latach 2019 – 2021 odbyłam 3 letnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, podczas której uzyskałam wiedzę teoretyczną i praktykowałam we Wrocławskich sądach i prokuraturach.
W czerwcu 2022 r. uzyskałam wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
We wrześniu 2022 r. po złożonym ślubowaniu uzyskałam uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.