Po rozwiązaniu małżeństwa przez Sąd małżonek rozwiedziony może zażądać od drugiego z małżonków dostarczenia mu środków utrzymania.  Środki te muszą jednak odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom małżonka uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym...

czytaj dalej